derem.czDE REM s.r.o.

derem.cz Profile

derem.cz

Title:DE REM s.r.o.

Description:DE REM s.r.o. Menu Vyhledávání Hledat Vítejte na na?em webu Na?e firma existuje na ?eském trhu ji? devatenáct let. Zde na na?ich stránkách bychom rádi kromě obecnych informací o nás a na?ich produkt

Keywords:

Discover derem.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

derem.cz Information

Website / Domain: derem.cz
Website IP Address: 217.11.242.174
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it,ns.forpsi.net

derem.cz Rank

Alexa Rank: 17630043
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

derem.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,681
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $549
Yearly Revenue: $6,681
Daily Unique Visitors: 1,684
Monthly Unique Visitors: 50,520
Yearly Unique Visitors: 614,660

derem.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

derem.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 20 Feb 2018 11:22:15 GMT

derem.cz Traffic Sources Chart

derem.cz Alexa Rank History Chart

derem.cz aleax

derem.cz Html To Plain Text

DE REM s.r.o. Menu Vyhledávání Hledat Vítejte na na?em webu Na?e firma existuje na ?eském trhu ji? devatenáct let. Zde na na?ich stránkách bychom rádi kromě obecnych informací o nás a na?ich produktech v?echny zájemce informovali podrobněji o novinkách v na?em sortimentu a zevrubněji i o jednotlivych na?ich produktech. Laky na 3D sklo 1 | 2 > >> Novinky LAKOVACí SYSTéM NA TVAROVANé SKLO 26.01.2016 13:59 Jako dal?í novinka se do na?eho vyrobního programu dostává lakovací systém na tvarované sklo. Jedná se o vodou ?editelné vypalovací laky a vedle ?iroké ?kály barevnych odstín? nabízíme i mno?ství zajímavych efekt? - od metalickych a? po termochromatické. Cely ?lánek LAKY PRO DIGITáLNí TISK NA SKLO 22.10.2015 10:30 V na?í mate?ské firmě neustále pokra?uje vyvoj lak?,ktery reaguje na nejnověj?í trendy v povrchovych úpravách r?znych materiál?. Dnes Vám ji? m??eme nabídnout i kompletní systém podkladovych a krycích lak? pro digitální tisk na sklo. Jedná se o vodou ?editelné laky, které se pou?ívají jednak jako... Cely ?lánek Tisková zpráva 14.05.2015 14:53 Cely ?lánek Barevné kameny 25.04.2015 09:42 Na?e laky se pou?ívají i ve vyrobě barevnych dekora?ních kamen?. www.barevnekameny.cz Cely ?lánek LAK PRO PRISKLUZOVOU úPRAVU POVRCHU 22.01.2015 09:53 Nabízíme dal?í novy produkt. Jedná se o dvouslo?kovy lak, ktery po vytvrdnutí vytvá?í protiskluzovy efekt. Je mo?né jej pou?ít na plasty, betonové podlahy a kovové materiály. Cely ?lánek Ekonomické st?íkací za?ízení,které nevytvá?í mlhu p?i st?íkání ! 21.11.2014 13:51 Nově nabízíme st?íkací za?ízení METACAP. Toto za?ízení díky pou?ité technologii spo?í st?íkané nátěrové hmoty a nevytvá?í doprovodnou mlhu. Vět?ina st?íkané barvy tedy z?stává na lakovaném objektu. Cely ?lánek KOMPLETNí NáTěROVY SYSTéM PRO LAKOVáNí PLOCHéHO SKLA 13.10.2014 12:55 Jako dal?í mo?nost nabízíme kompletní míchací a lakovací systém pro lakování plochého skla do interiéru. Zákazník si m??e sám a za pomocí na?eho softwaru namíchat z témě? 5000 barevnych odstín? RAL,NCS a SIKKENS jakékoliv mno?ství laku pro lakování skla. Je mo?né si také namíchat r?zné efekty -... Cely ?lánek NAMíCHEJTE SI NěMECKOU KVALITU SAMI !! 30.07.2014 10:37 Te? má ka?dy zájemce mo?nost si míchat na?e laky sám. Nabízíme kompletní míchací systém v?etně obslu?ného softwaru pro míchání syntetickych a akrylátovych lak? dle vzorkovníku RAL. Cely ?lánek NOVé VOP 21.01.2014 13:00 Na webovych stránkách byly umístěny nové VOP odpovídající novému Ob?anskému zákoníku. Cely ?lánek Barvy DE REM jsou pou?ívány i na vyrobu ekologickych rakví 11.04.2012 13:25 vikend.nova.cz/clanek/novinky/vikend-10-4-ekologicke-rakve.html Cely ?lánek 1 | 2 > >> Produkty Laky na 3D sklo Dal?í ?adou zajímavych produkt? jsou laky na 3D sklo. Jedná se o vodou ?editelny systém s nízkym vypalem,ktery omo?ňuje dosahovat zajímavych efekt? u tvarovaného skla. > Laky na ploché sklo Mimo jiné produkty byl v na?í mate?ské firmě vyvinut nátěrovy systém pro nátěry plochého skla do interiéru. Jde o vodou ?editelny dvouslo?kovy a trojslo?kovy nátěrovy systém. Je mo?né jej poskytnout také jako míchací systém pro témě? 5000 barevnych odstín? dle vzorkovník? RAL,SIKKENS a... > Pr?mysl zpracování plast? DEREMPRINT - sítotiskové a hlubokotiskové barvy, DEREMSOL - laky vytvrzované UV lakováním DEREMPUR - jedno- a dvouslo?kové nátěrové hmoty DEREMAQUA - vodou ?editelné hmoty > Dodavatelsky pr?mysl, vozidla a doprava DEREMPOX - epoxidové základní a vrchní nátěrové hmoty, nátěrové hmoty plněné zinkovym prachem nebo ?elezitou slídou, vodou ?editelné hmoty, DEREMAQUA - vodou ?editelné nátěrové hmoty, DEREMPUR - jedno- a dvouslo?kové nátěrové hmoty DEREMTHERM - vypalovací laky, teplotně odolné nátěrové... > Pigmentové preparace DEREMCOLORANT - pigmentové pasty do vodou ?editelnych hmot,do silikonovych hmot, do epoxidovych hmot,do polyuretanovych hmot, universální pasty,pasty na bázi změk?ovadel > D?eva?sky a nábytká?sky pr?mysl DEREMCELL - nitrocelulózové nátěrové hmoty, DEREMDUR - kyselinou tvrditelné nátěrové hmoty, DEREMPRINT - sítotiskové a hlubotiskové barvy, DEREMPUR - jedno- a dvouslo?kové laky DEREMSOL - laky vytvrzované UV zá?ením > Elektropr?mysl DEREMTHERM - vypalovací nátěrové hmoty, teplotně odolné nátěrové hmoty, DEREMPUR - jedno- a dvouslo?kové nátěrové hmoty, DEREMCRYL - akrylátové nátěrové hmoty, DEREMLUX - systetické nátěrové hmoty DEREMSOL - laky vytvrzované UV zá?ením > Protikorozní ochrana DEREMPOX - epoxidové základní a vrchní nátěrové hmoty,barvy s obsahem zinkového prachu, universální základy, barvy s obsahem ?elezité slídy, DEREMPUR - jedno- a dvouslo?kové nátěrové hmoty, DEREMFLEX - PVC silnovrstvé nátěrové hmoty > Nejlep?í le?ti? kov? na světě – SIMICHROME http://simichrome.webnode.cz/ Tento jemny a unikátní krém produkující brilantní lesk na jakémkoliv nepota?eném povrchu barevného kovu jako je mě?, zlato, st?íbro, hliník, ho??ík, cín, chrom, libra, mě?, ale také na nerezové oceli nebo i bakelitu. Se Simichrome vyrobíte krásně leskly povrch... > Ekonomické st?íkací za?ízení bez tvorby mlhy METACAP. Nově nabízíme st?íkací za?ízení METACAP. Toto za?ízení díky pou?ité technologii spo?í st?íkané nátěrové hmoty a nevytvá?í doprovodnou mlhu. Vět?ina st?íkané barvy tedy z?stává na lakovaném objektu. > 1 | 2 > >> Anketa Jaká kritéria preferujete p?i vyběru dodavatele nátěrovych hmot? Cenu 61 33% Kvalitu 15 8% Servis 16 9% Rychlost dodávek 11 6% Osobní vztahy 16 9% Mám systém p?edepsán 57 31% Kvalitu internetovych stránek 9 5% Celkovy po?et hlas?: 185 Na?e nové v?eobec né obchodní podmínky úvodní stránka O nás Kontakt Napi?te nám Novinky Produkty Na?i p?edstavitelé Kniha náv?těv Fotogalerie DE REM s.r.o. Palánek 75 682 01 Vy?kov +420 517333178 +420 517333862 - fax info@derem.cz ? 2011 V?echna práva vyhrazena. Powered by DE REM

derem.cz Similar Website

Domain WebSite Title
hors.cz H O R S
zelenina-kadlec.cz JAHEKA s. r. o.
roosthomes.com r o o s t
orsports.com .:: O R S P O R T S ::.
sorne.com S O R N E
meditrade.cz MEDITRADE spol. s r. o.
meditrade.sk MEDITRADE spol. s r. o.
meditrade.com.pl MEDITRADE spol. s r. o.
jetimodel.com JETI model s. r. o.
gwf.cz GWF | Elgas s. r. o.
likaklub.cz LIKA KLUB s. r. o.
imexpo.cz IMEXPO - spol. s r. o.
total.sk TOTAL SLOVENSKO s. r. o.
prompspol.sk Promp spol. s r. o.
castorlee.com C A S T O R
koito-czech.cz Koito Czech s. r. o.
sarakorea.com S A R A K O R E A - ???? ???? ??
sr-demeerminnen.be S&R De Meerminnen
sr-dewaterperels.be S&R De Waterperels